Dodano 15-03-2018r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładowego Koła

Emerytów i Rencistów O/ZG „Polkowice – Sieroszowice”


Zgodnie z przyjetym planem pracy na rok 2017,

Zarząd Koła zorganizował:

1. Dwa spotkania integracyjne w Lubinie i Polkowicach dla 200 osób.

2. Cztery wyjazdy do O.W. „Chalkozyn” w Kołobrzegu – 10 dniowe wczasy przofilaktyczno – lecznicze dla 200 osób.

Uczestnicy mieli zapewnioną bazę zabiegową – 3 zabiegi dziennie

3. Dwa wyjazdy O.W. „Cechsztyn” w Ustroniu Morskim – 10 dniowe wczasy profilaktyczno – lecznicze dla 100 osób.

Uczestnicy mieli zapewnione zabiegi, tak jak w Kołobrzegu.

4. Dwie wycieczki Biskupin, Strzelno, Kruszfica, Gniezno – 3-dniowe dla 300 osób.

5. Dwa wyjazdy na wody termalne Poronin – Szaflary koło Zakopanego – 7-dniowe dla 104 osób.

6. Współorganizacja Biesiady Barbórkowej – uczestniczyło 320 osób.

7. Bal Barbórkowy hotel „Interferie” Głogów – uczestniczyło 70 osób.

8. Wczasy profilaktyczno – leczniczo – świąteczne w O.W. „Cechsztyn” w Ustroniu Morskim 15-dniowe dla 50 osób.


Ogólnie w 2017r. W imprezach organizowanych przez Zarząd Koła uczestniczyło 1144 emerytów

i rencistów naszego Zakładu.

Dotacja przyznana przez Zakład została wykorzystana w całości.

Rok 2017 był rokiem bardzow wydajnym, któremu Zarząd Koła sprostał.

Zorganizowane imprezy spotkały się z bardzo pozytywną, wysoką oceną przez uczestników turnusów.

Tą drogą chcemy podziękować Kierownictwu Zakładu oraz zwiążkom Zawodowym za przyznana dotację, która umożliwiła na zorganizowanie zapoanowanych imprez w 2017 roku.

Za Zarząd Koło E. I R.

O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Przewodniczący Koła Henryk Pawlak

i v-ce przewodniczący Stanisław CzechProsimy o zapoznanie się z Regulaminem Koła i zasadami korzystania z imprez (kliknij i przeczytaj)

- Regulamin Działalności Zakładowego Koła Emerytów i Rencistów
  O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" -


- Zasady korzystania z imprez organizowanych przez Koło Emerytów
  i Rencistów O/ZG "Polkowice-Sieroszowice"