Dodano 15-03-2019r.

SPRAWOZDANIE

Z działalności Zarządu Koła Emerytów i Rencistów  

O/ZG Polkowice Sieroszowice za rok 2018

W miesiącu lutym Zarząd Koła przyjął Plan Rzeczowo Finansowy na rok 2018, który obejmował trzynaście zadań.

Koszt całej realizacji tych zadań to kwota 572.695,00 zł. bez kosztów Biesiady Barbórkowej

Dofinansowanie z ZFŚS to 60.000,00 zł. które w pełni zostało wykorzystane.

Dofinansowanie w znacznym stopniu dotyczyło wczasów profilaktyczno - leczniczych organizowanych wspólnie ze Spółką INTERFERIE w Legnicy.

W turnusach profilaktyczno - leczniczych wzięło udział :

Wpięciu turnusach w Chalkozynie w Kołobrzegu - 260 osób

Jeden turnus w Cechsztynie Ustronie Morskie - 50 osób

Jeden turnus w Malachicie Świeradów Zdrój - 50 osób

Dwa turnusy na wodach termalnych w Szaflarach - 108 osób

Ponadto zorganizowaliśmy :

Wycieczkę trzydniową Kraków, Wieliczka, Wadowice - 54 osoby

Zabawa Barbórkowa w Malachicie Świeradów Zdrój - 100 osób

Spotkania integracyjne w Polkowicach i Lubinie - 200 osób

Biesiada Barbórkowa wspólnie z Dz. Socjalnym - 320 osób

Ogólnie w imprezach zorganizowanych w 2018 roku wzięło udział 1142 osoby.

Założenia programu zrealizowano w 100 %.

Nadal największym zainteresowaniem cieszą się wczasy profilaktyczno – lecznicze nad morzem.

Odskocznią od tych wyjazdów jest raz do roku organizowana wycieczka do ciekawych pod względem turystycznym miast w Polsce.

Bardzo duży nakład pracy to organizacja Biesiady Barbórkowej.

Wszystkie punkty programu zorganizowane zostały przez 12 członków Zarządu Koła. Również obsługa administracyjno-finansowa wykonywana jest we własnym zakresie.

Kierujemy słowa podziękowania Administracji Zakładu i Związkom Zawodowym za przychylność związaną z naszą działalnością na rzecz weteranów pracy O/ZG Polkowice-Sieroszowice.

Rozliczenie finansowe Koła za rok 2018 zostało w miesiącu styczniu przyjęte przez działającą przy Kole Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący Zakładowego Koła
Emerytów i Rencistów
przy O/ZGPolkowice-Sieroszowice

Henryk Pawlak